DEFEND Gap MINI

DEFEND Gap MINI poskytuje ochranu až do výše kupní ceny Vašeho automobilu. Kryje rozdíl mezi pořizovací a tržní (obecnou) cenou vozidla v případě totální škody na vozidle při havárii, která byla větší měrou zaviněná protistranou


Nemusí být sjednáno havarijní pojištění
Stáří vozidla neomezeno
Počet najetých km neomezený
Pořizovací cena až 2 500 000
Limit pojistného plnění 500 000 Kč
Pojištěná rizika (s většinovým zaviněním proitstrany)
Doba pojištění 3 roky


Rámcová pojistná smlouva