VŠECHNY NAŠE POBOČKY MAJÍ OTEVŘENO!

Pro všestranně bezpečný nákup můžete i nadále využít pohodlný e-prodej s dodáním vozu kamkoli.

Doklady potřebné ke koupi vozu na splátky

Soukromá osoba

Občanský průkaz
Druhý doklad totožnosti (řidičský průkaz, pas)


 

Právnická osoba (firma)

Občanský průkaz (řidičský průkaz, pas) osoby oprávněné jednat jménem organizace
Výpis z obchodního rejsříku (ne starší než 6 měsíců)

Fyzická osoba (podnikatel)

Občanský průkaz
Druhý doklad totožnosti (řidičský průkaz, pas)
Živnostenský list

 

Cizinci

Pas
Doklad o trvalém pobytu (občané EU přechodný pobyt)
Řidičský průkaz
Doklad o adrese (výpis z účtu, faktura za telefon, SIPO..)

Zároveň si můžete připravit doklady potřebné ke koupi a přihlášení vozu.

Akční vozy