Defend - ESA Technical Control

V případě, že vaše vozidlo neprojde technickou kontrolou, uhradíme za Vás náklady na opravu či výměnu součástek, aby mohlo být Vaše auto způsobilé k dalšímu provozu.


Pojištění ESA Technical Control Vás ochrání před nečekanými výdaji spojenými s neúspěšnou technickou kontrolou.

Pojištění se sjednává pro případ vzniku fyzikální, mechanické nebo elektrické závady kryté součástky, která vyžaduje opravu nebo výměnu, aby mohlo být pojištěné vozidlo prohlášeno za způsobilé k dalšímu provozu.

Pojištění lze sjednat pro vozidla osobní (kategorie M1,N1) do 3 500 kg, disponujícím platným technickým průkazem prokazujícím způsobilost k provozu s lhůtou pro provedení technické prohlídky delší než 2 měsíce od uzavření pojistné smlouvy.

Zobrazit podrobnosti

 

Rámcová pojistná smlouva

 

Pojistná lhůta začíná plynout 30 dní před uplynutím lhůty pravidelné technické prohlídky.

Pojistná doba končí 30 dní po uplynutí lhůty pravidelné technické prohlídky či dnem vystavení potvrzení, že pojištěné vozidlo je způsobilé k dalšímu provozu, pojistná smlouva zaniká dnem konce pojistné smlouvy.

Limit pojistného plnění 50 000 Kč.

Jedna pojistná událost, která může zahrnovat selhání více krytých součástek.

Bez omezení najetých km v průběhu trvání smlouvy.

Bez spoluúčasti


Kryté součástky:

Brzdové zařízení
Systém provozní brzdy
Protiblokovací systém (ABS)
Řízení:
Ovládání řízení
Mechanismus/systém řízení
Posilovač řízení
Převodové hnací hřídele
Ložiska kol
Přední a zadní náprava
Tlumiče pérování
Výhledy:
Ramena a motory stěračů skla
Svítilny, světlomety, odrazky a elektrické zařízení:
Světlomety – elektrické obvody vč. ovladačů
Přední, zadní, boční a doplňkové obrysové svítilny
Brzdové svítilny- el. obvody a spínač brzdových světel
Zadní světlomety vč. spínače
Směrové svítilny a výstražná signalizace vč. spínače
Přední a zadní mlhové světlomety vč. spínače
Seřízení světlometu vč. seřízení předního světlometu se světlem do mlhy
Zpětné světlomety, spínač
Zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky
Podvozek a části připevněné k podvozku:
Součástky palivového systému
Jiné vybavení:
Upevnění, stav a provoz bezpečnostních pásů vč. zabezpečení opěradla
Zvukové výstražné zařízení